Zookjeden Buddy ble etablert i januar 2005. 16 selvstendige butikkdrivere gikk sammen fordi man ønsket å stå bedre rustet i et marked hvor konkurransen var stadig økende fra flere hold. Kjeden ble etablert som en medlemseid kjede, hvilket betydde at butikkeierne fremdeles eide sine egne butikker, men via medlemskap i Buddy dro de nytte av stordriftsfordeler ved innkjøp og en felles markedsføring.

Et kjedekontor ble etablert på Hvam - Olavsgård, rett utenfor Oslo og det ble ansatt folk til å arbeide med  blant annet markedsføring, kompetanseutvikling, butikkdata og leverandørsamarbeid. 

I dag består Zookjeden Buddy av 30 butikker og har tre kompetente ansatte som arbeider på kjedekontoret.

Les mer om zooeventyret i vårt Buddy Magasin.