Hvem er vi?

Kjedekontoret er et servicekontor for butikkene som arbeider med å lede og drifte Zookjeden Buddy. Herfra sentraliseres blant annet markedsføring, kommunikasjon, leverandørsamarbeid, kompetanseutvikling og butikkdata. Kjedekontoret ligger på Ask i Gjerdrum.

KJEDELEDER

Tom Granheim
901 44 342
tom@buddy.no

SALGSLEDER

Terje Kokvik
414 70 100
terje@buddy.no

MARKEDSANSVARLIG

Anette Langsrud
971 17 984
anette@buddy.no